Haveyouright21's Blog

Just another WordPress.com weblog

Olof palme ,Israel.Israels ockupation av Palestina,FN.. februari 14, 2010

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 11:03 f m

Palmes vänner är Palmes själ och Palmes högra hand..Kan de ta fram Palmes politik ??..Kan hela Sverige kräva Palmes arv –Palmes politik–att Palmes politik ska komma fram över hela världen,FN..??Här är en av Palmes bästa vänner :-

5 sätt att stoppa Israel..
Pierre Schori: Reinfeldt måste tala klarspråk om folkrätten
USA:s invasion av Irak 2003 fick en rasande Kofi Annan att överväga att avgå. Han valde att stanna för att värna folkrätten och världsorganisationens anseende. Säkerhetsrådet hade ju trots alla George W Bushs brutala påtryckningar vägrat att gå med i ett illegalt krig.
Kofi Annans efterträdare har ställts inför ett liknande dilemma. Under Ban Ki-Moons besök i Israel bombades FN:s högkvarter i Gaza. Även han blev rasande.
FN-chefens vrede späddes på i Gazas ruiner där tusentals värnlösa har massakrerats och traumatiserats i de massiva israeliska angreppen mot civila mål som polisstationer, ambulanser moskéer, ministerier och bostäder. Två hundra palestinier dödades denna första dag.
Krigets lagar och folkrätten kräver tre saker för vedergällning: den måste vara proportionerlig, det ska inte finnas något annat möjligt sätt, och syftet ska kunna nås. Så har inte fallet varit. UD:s och FN:s mångårige rättschef Hans Corell har talat om ”en fullständigt oproportionerlig våldsanvändning”.
Corell fick stöd av tio israeliska människorättsorganisationer som även krävde klarhet om Israel använt fosforbomber mot bostadsområden.
Att israeliskt flyg släppt ett stort antal fosforbomber, bekräftades av media och Amnesty när de två veckor senare till slut släpptes in i stridszonen.
De som i Sverige försvarar Israels attacker mot civila mål, tar också ansvar för dess konsekvenser. Hur man tänker på den kanten fick jag höra av en ledande regeringsföreträdare. När jag påpekade att Israel bombat Gazas universitet, blev svaret:
– Du menar det islamiska universitetet.
Samma person har fördömt Robert Mugabes regim i Zimbabwe, men inget sagt om Israels Mugabefasoner att utestänga journalister från stridszonen.
Till råga på eländet är Israel också den enda medlemsstaten i FN som upprepade gånger angripit FN:s personal och byggnader. Terrordådet mot FN i Bagdad 2003 utfördes av al-Qaida. Israels stridskrafter är också ensamma om att smula sönder internationella biståndsprojekt och att ”råka” döda dess personal. Röda korsets generalsekreterare Christer Zettergren uppgav att deras konvojer var mycket medvetet mål för beskjutning från Israel.
Det är uppenbart att Israel denna gång har gått över en gräns. Det kan inte finnas en folkrätt för Israel och en annan för alla andra.
Både Israel och Hamas avvisade den senaste FN-resolutionen. Men det är Israel som under årtionden har vägrat att uppfylla de grundläggande FN-resolutionerna om land för fred och föraktfullt avvisat arabstaternas fredsplan från 2002. Landet är som alla medlemsstater förpliktigat att implementera säkerhetsrådets beslut.
När andra stater saboterar en fredsprocess eller bryter mot folkrätten, tvekar inte säkerhetsrådet att tillgripa eller hota med sanktioner. Så skedde i Elfenbenskusten i januari 2006 när skaror av presidentmakten närstående ungdomsgäng i tre dagar omringade och attackerade FN-högkvarteret i huvudstaden medan andra angrep och vandaliserade FN:s och Rädda Barnens kontor och lager ute i landet. Säkerhetsrådet satte då gängledaren på sanktionslistan, Kofi Annan skickade en skarp protest till presidenten med en räkning på 3,5 miljoner dollar för förstörd FN-egendom.
Ban Ki-Moon kräver i samma anda nu en internationell undersökning av vad som hände i Gaza. Han behöver allt stöd han kan få, också av Sverige. I Gazafallet står den globala rättsordning som världens nationer mödosamt byggt upp sedan andra världskriget på spel, liksom respekten för den internationella humanitära rätten och olika Genèvekonventioner.
För Sverige har försvaret av folkrätten traditionellt varit en utrikespolitikens hörnpelare. Under Irakkriget började man dock svaja. Folkrätten kunde tolkas på olika sätt, antydde både stats- och utrikesminister och sedan blev det tyst i frågan.
Vi som kräver klarspråk och en tydligare politik av regeringen gör det i avsky inför den regionala supermaktens övervåld och förakt för FN samt på grund av det mänskliga lidandet på båda sidor av gränsen.
Men det gäller också att värna Sveriges anseende som rättstat och trovärdig förespråkare för fred och försoning.
Det finns en rad viktiga saker som regeringen kan och borde göra:
1 Ge offentligt stöd åt Ban Ki-Moons krav på en opartisk internationell undersökning. Erbjud svensk expertis och ekonomiskt stöd. Instruera Sveriges FN-ambassadör att ta upp frågan i nästa veckomöte för EU:s ambassadör. Om inte enighet kan nås, bör Sverige ta upp frågan i generalförsamlingen. Och om inget annat hjälper, finns det inget som hindrar regeringen från att själv ta initiativ till en internationell kommission. Så gjorde Göran Persson i fråga om Kosovo; det bidrog till att klargöra konflikten och dess folkrättsliga förutsättningar. En utredning skulle också visa den muslimska världen att man tar folkrätten på allvar.
Jag skriver detta från Beirut, där den förre (kristne) informationsministern i Libanon, Michel Samaha, berättar om den chock som han och andra drabbades av inför EU:s lama reaktion inför den ”holocaust” som de och deras familjer bevittnade dagligen på Al-Jazeera.
2 Stoppa allt vapensamarbete med Israel. Konsument-, idrotts- och turistbojkott är en privat sak för den enskilde medborgaren. Men statligt vapensamarbete med Israel är det inte. Det är stötande att Israel har tillstånd att testa vapen i Kiruna som lemlästar civila i Gaza.
3 Följ Kofi Annans exempel och kräv ersättning. Be Sida offentliggöra hur mycket av det svenska biståndet som har förstörts i Palestina. Sverige har stött uppbyggandet av elförsörjningen i Gaza med cirka 200 miljoner kronor. Delar av nätet förstördes redan vid tidigare attacker. Och det finns ännu tidigare skulder att inkräva. För tio år sedan stod Gazas internationella flygplats färdig med bistånd från Japan, Egypten, Saudiarabien, Spanien, Tyskland, Marocko – och Sverige. 2001 raserades kontrolltornet av israeliska armén, och året därpå förstördes landningsbanorna. Israels skäl, då som nu, var att hejda införsel av vapen och att straffa palestinierna för deras stöd åt terrorismen. Då var det ”terroristledaren” Yassir Arafat, som sju år tidigare hade fått motta Nobels fredspris.
4 Verka för att isoleringen av Hamas hävs. Sverige kunde som medlem av EU:s trojka följa upp det försök som Finland gjorde under sitt ordförandeskap. Sedan dess har nästan alla insett att det var ett misstag att foga sig i George W Bushs krav på att terrorriststämpla organisationen. Nobelpristagaren Martti Ahtisaari sade i samband med prisceremonin i Olso, att 80 procent av alla som han hade förhandlat med, en gång hade varit ”terrorister”.
Arafat förnekade Israels existens och använde terrorism som ett medel till dess att Bruno Kreisky, Olof Palme och Sten Andersson genom intensiva samtal fick Arafat att ändra PLO:s politik. Hamas sade sig efter sin valseger 2006 kunna stödja den arabiska fredsplanen om den palestinska koalitionsregeringen återbildades och en folkomröstning genomfördes. Denna möjlighet till fortsatt dialog utnyttjades inte. I stället blev Hamas bannlyst och biståndet från väst klipptes av. Hur kan någon tro, att man kan skapa fred med hälften av palestinierna (PLO) medan man bekämpar den andra, segrarna i arabvärldens mest rättvisande val?
Även humanitärt har EU försatt sig i en knipa. Under 2007 och 2008 avsatte Bryssel över 700 miljoner euro för Palestina utan att kunna ge något direktstöd till Gaza på grund av bojkotten. Efter Israels misslyckade försök till regimskifte, har Hamas återtagit sin administrerande verksamhet. Det är pinsamt att EU tvingas förhandla med ockupationsmakten Israel om hur man ska få föra in humanitärt stöd. Vad hände med principen om humanitär intervention?
Om inte EU byter politik, kommer den blockad som aldrig hävdes mot det ”frigivna och självstyrande” Gaza att fortsätta. Därmed skulle man döma de belägrade Gazaborna till ytterligare lidande, denna gång förorsakad av EU, inklusive Sverige.
5 Regeringen måste under alla omständigheter avvisa alla krav från Israels sida att Sveriges humanitära stöd till Gazas folk måste kanaliseras via den Palestinska myndigheten på Västbanken, bara för att Hamas ska uteslutas ur processen. Efter Israels misslyckade försök till regimskifte har Hamas återtagit sin administrerande verksamhet. FN:s biståndsorgan, UNWRA, finns redo på plats. Låt dem göra sitt jobb att lindra nöden och börja återuppbyggnaden. De är vana att arbeta med den lokala Hamasadministrationen. Att ge efter för Israels villkor vore att bedriva politisk utpressning med mat och mediciner och annan akut hjälp. Dessutom under tryck från, och tillsammans med, en stat som själv har orsakat de skriande hjälpbehoven.
Pierre Schori, chef för tankesmedjan Fride i Madrid

Annonser
 

Olof Palme och det politika mordet,FN.

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 10:51 f m

Har vi politika mord runt världen, FN??….Har vi någon makt som begår politiska mord i världen??..
Vad gjorde världen för att stoppa det politiska mordet,FN??..Vem är mördare??..Vet någon om alla de politiska mordet…Vet CIA, Mossad och Säpo något om de??..

Det sjuka,våldsamma USA….
Det slog slint i huvudet på läkaren och majoren när han fick veta att han skulle skickas ut i krig igen. Tolv personer fick sätta livet till och trettio skadades vid den amerikanska militärbasen i Texas.
Exp: ”Attacken skedde i anslutning till den anläggning där soldater genomgår en sista läkarundersökning och gör sig redo för att flyga till Irak och Afghanistan.
– Det ryktas om att han var upprörd över att bli skickad i krig igen, säger Texas-senatorn Kay Bailey Hutchison. Mördarens kusin Nader Hasan sa i natt:
– Hela släkten visste att hans värsta mardröm var att tvingas gå ut i krig och efter förflyttningen till Fort Hood var han orolig för att bli kommenderad till Irak.”
– Det är svårt nog när vi mister folk i strid utomlands men det är fruktansvärt att de ska bli beskjutna på hemmaplan, sade Obama. Varför egentligen? Jag menar det här är bara två sidor av samma sak. Det fruktansvärda dödandet utomlands, i länder som Irak och Afghanistan, och de mentala skador som amerikanska soldater drar på sig genom deltagandet i de imperialistiska krigsäventyren.
I ett sjukt samhälle blir människor sjuka och då händer det sjuka saker. USA bör omedelbart lämna både Irak och Afghanistan.

 

Olof Palme och och det sjuka USA, SJUKA politik..

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 10:45 f m

Vem betalar USAs alla krig och krigsbrott, FN??..Vem ska stoppa USA och varför vill kriga USA hela tiden??..
Varför dör USAs soldater för USAs alla orättvisa krig??..Vem styr i USA??..Varför försvarar USA och UK Israel orättvist.??..Vem hjälper och stödjar Israels alla brott och ockupation med krigsbrott och massmord, blodbad, apartheid, rasism, hat , hot, terror och alla politiska mord…politiska mord……

Det sjuka USA….
Det slog slint i huvudet på läkaren och majoren när han fick veta att han skulle skickas ut i krig igen. Tolv personer fick sätta livet till och trettio skadades vid den amerikanska militärbasen i Texas.
Exp: ”Attacken skedde i anslutning till den anläggning där soldater genomgår en sista läkarundersökning och gör sig redo för att flyga till Irak och Afghanistan.
– Det ryktas om att han var upprörd över att bli skickad i krig igen, säger Texas-senatorn Kay Bailey Hutchison. Mördarens kusin Nader Hasan sa i natt:
– Hela släkten visste att hans värsta mardröm var att tvingas gå ut i krig och efter förflyttningen till Fort Hood var han orolig för att bli kommenderad till Irak.”
– Det är svårt nog när vi mister folk i strid utomlands men det är fruktansvärt att de ska bli beskjutna på hemmaplan, sade Obama. Varför egentligen? Jag menar det här är bara två sidor av samma sak. Det fruktansvärda dödandet utomlands, i länder som Irak och Afghanistan, och de mentala skador som amerikanska soldater drar på sig genom deltagandet i de imperialistiska krigsäventyren.
I ett sjukt samhälle blir människor sjuka och då händer det sjuka saker. USA bör omedelbart lämna både Irak och Afghanistan.

 

Olof Palme och kriget i Afghanistan-Palestina-,FN.

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 10:29 f m

Olof Palme lever hos oss och inte hos de…Olof Palmes politik kommer aldrig att dö…Olof Palmes politik sitter i vår hjärta och i vår hjärna..Olof Palme får inte dö,Sverige…….

Kriget mot Afghanistan ifrågasätts
Den svenska insatsen är en del i USA:s och Nato:s fruktlösa krig
Läget för två av de svenskar som skadades av en bomb i Afghanistan bedöms nu som instabilt. Tillståndet för dem är allvarligt och de flygs hem för sjukvård. En sak är säker, det är inte sista gången som svenska soldater i Afghanistan råkar illa ut. Den här gången hade ändå tur jämfört med den afghanske tolken som miste livet. Men snart kommer vi att få uppleva förluster av svenska soldater. Svenskarna slåss mot en osynlig fiende.
Det sägs att riskerna ökar i takt med talibanernas framgångar. Ja, i takt med upptrappningen av kriget och de ökade övergreppen mot civilbefolkningen ansluter sig fler till upproret. Inte bara till talibanerna, förmodligen är det en tämligen brokig skara som deltar i gerillakrigföringen.
Kriget blir allt mera impopulärt. Överallt. Kriget stöds av allt färre i USA. Här hemma sjunker stödet för den svenska insatsen. Det är nu fler som är emot än som är för att Sverige har soldater i Afghanistan, visar en opinionsundersökning som Synovate gjort för Rapport.
Samma sak gäller i Afghanistan. I början hälsade många USA som befriare från talibanregimen. Sen har stödet för USA bara sjunkit. I filmen ”Rethinking Afghanistan” redovisas en opinionsundersökning utförd av ABC News som visade att andelen afghaner som ser positivt på USA sjönk från 83 procent 2005 till 47 procent 2009.
Efter åtta års krigföring går USA:s och Nato:s krig allt sämre. Ju fler soldater man skickar desto mer ökar också motståndet. Det finns inga möjligheter att kontrollera Afghanistan på det här viset och allt fler militära bedömare säger att kriget inte kan vinnas. Enligt Rapport i går är Finlands förre ÖB en av dem som gör denna bedömning.
Alla delar inte den bedömningen. Definitivt inte Jens Orback, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center som i ett inlägg i AB skriver att det är nu Afghanistan behöver vårt stöd. Han menar att just nu är det viktigt att stå fast och inte ifrågasätta den militära insatsen. Men, som Stefan Lindgren skriver, ”när om inte när människor massakreras och dör en meningslös död i krig, ska man ifrågasätta militära insatser?”
Orback skriver: ”Utan omvärldens närvaro i landet – både civilt och militärt – kommer folket, särskilt kvinnor och barn, att få det utomordentligt svårt”. Han menar att ett tillbakadragande av de utländska trupperna kommer att leda till inbördeskrig och talibanernas återkomst.
Men vad är det som pågår nu om inte ett inbördeskrig där de utländska ockupationsstyrkorna håller en korrupt och valfuskande regim i Kabul under armarna? En regim som stiftar kvinnofientliga lagar, lagar som legaliserar våldtäkt i äktenskapet. Dödssifforna bland civilbefolkningen är i stigande och hundratusentals lever som flyktingar till följd av USA:s bombningar. Fattigdomen är utbredd och många svälter. Men Carl Bildt är positiv till Karzai-regimen.
USA, Nato och FN har nått till vägs ände med sin krigsstrategi i Afghanistan. En fortsättning, eller än värre, en upptrappning med ytterligare 40 000 soldater, som den amerikanske generalen Stanley McChrystal krävt, kan bara leda längre ut och djupare ner i träsket.

 

Olof Palme ,USA ska ändra politiken,FN..

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 10:23 f m

Palmes fotdans ska tala för oss allt om politiken….Palmes fotdans har talat för oss om USAs politik..
Palmes fotdans ska ändra hela världen och livet hos oss..

USA i behöv av en förändring..
USA är verkligen i behov av en förändring när det gäller sjukvårdssystemet. Det finns idag ingen allmän sjukförsäkring i USA, trots att det är det rikaste landet. Det är faktiskt det enda landet i den industrialiserade världen som saknar en sådan.
På större industrier håller man sig med egna företagsförsäkringar. De som har råd skaffar en privat sjukförsäkring. De fattigaste är hänvisade till Medicaid och Medicare som infördes 1965 av Lyndon Johnson. Båda systemen har extremt höga kostnaderna parat med ytterst dåliga resultat.
De höga kostnaderna beror på att Medicare och Medicaid tvingas betala skyhöga avgifter till privata sjukhus och läkemedelsföretag ; de är till och med förbjudna i lag att förhandla med läkemedelsföretagen om priser och avgifter. Därför slukar sjukvården i USA en större del av BNP än i något annat land, nämligen sjutton procent, utan att det syns i folkhälsan. Sjukvården i USA slukar en större del av bruttonationalprodukten än i något annat land. Ändå är människorna inte friskare.
Obamas reform, som det nu är så mycket liv om i USA och som både republikaner och del i hans eget parti utmålar som rena ”socialiseringen”, handlar egentligen bara om att ge de femtio miljoner amerikaner som saknar sjukförsäkring ett minimum av skydd.
Obamas föreslår följande:
1. Han föreslår att staten skapar en frivillig sjukförsäkring som konkurrerar med de existerande privata bolagen.
2. Han vill lagstifta om företagens skyldigheter att bidra till de anställdas trygghet.
3. Han vill finansiera detta med en särskild skatt för de familjer som tjänar mer än en miljon dollar om året.
Jag citerar en bra artikel av Benny Åsman i veckotidningen Internationalen, Sjukvårdsreform i blåsväder: ”Inte mycket att bråka om kan man tycka. Men i USA behövs det inte mycket innan de välbärgade ser rött trots att de njutit av en inkomstutveckling som kan få vilken borgare som helst att svartna av avundsjuka.
Den högsta eliten inom sjukvården har tagit ut enorma pengar ur systemet vilket bland annat förklarar varför kostnaderna är så höga. Delar av kostnaderna för Obamas reform kunde faktiskt täckas av de tiotals miljarder dollar som nu går till löner och bonusar till de hundra bäst betalda cheferna inom sjukvården.Att det finns pengar att hämta hos de rikaste familjerna i landet behöver ingen tvivla över.
Enligt fackförbundens Economic Policy Institute har inkomsten av arbete och kapital utvecklats från 1973 till 2006 på följande sätt : Den rikaste procenten av hushållen har ökat sina realinkomster med 238 procent sedan 1973 och de rikaste fem procenten med 37,1 procent. Nio hushåll av tio har däremot fått nöja sig med 2,1 procents realinkomstökning under perioden. Siffrorna innebär att den rikaste procenten av hushållen numera lägger beslag på hela 22,9 procent av alla inkomster. Deras inkomster växer så snabbt att de ynka procent i skatt som Obama vill belägga dem med inte ens kommer att märkas i deras bankkonton.
Men USA är USA och där skojar man inte med de rikas intressen. Den argsinta oppositionen i kongressen och på Wall Street vill att striden ska ses som en kamp mellan den individuella friheten och den stora stygga staten. Det är troligen bara i USA som problemet kan ställas på det sättet eftersom hela samhällsideologin genomsyras av idén att individen är sin egen lyckas smed och att alla problem som händer en i livet är en privatsak. Det liknar mycket den religiösa idén om att allt du drabbas av är en Guds prövning.
Därför står nu Obama inför sitt livs inrikespolitiska konflikt. Det är mäktiga krafter som satts i rörelse för att skjuta reformen i sank. Obamas tidschema för reformen är redan överkört. Idén var att kongressen skulle rösta ja till reformen innan delegaterna första dagarna i augusti lämnar Washington för fem veckors semester. Så blir det nu säkerligen inte eftersom de konservativa demokraterna i Blue Dogs-gruppen släpar fötterna och vill ha garantier för att budgetunderskotten inte rusar i höjden och att småföretagarna inte drabbas av reformen.
Men oppositionen mot Obamas minst sagt blyga sjukvårdsreform handlar inte om småföretagares framtid eller individens frihet. Det är röda skynken som republikaner och en del demokrater viftar med för att få opinionen på sin sida. Deras oro för att systemet ska kosta för mycket är också en ursäkt. Exempelvis har den federala budgetkommitten visat i siffror att de besparingar som kan göras i dagens dyra och ineffektiva sjukvård mer än väl täcker kostnaderna för ett system som inte längre lämnar 50 miljoner ute i kylan. Deras verkliga motivation handlar om de rikas pengar. Bort med tassarna är deras motto.”

 

Olof Palme och USAs orättvis politik mot hela världen.

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 10:18 f m

Ta fram Palmes politik,Sveriges bästa demokrati och rättvisa..??.. Ta fram den bästa och sista politikers politik,Sverige??…Ta fram Palmes politik, frihet, säkerhet, stabilitet, solidaritet, välfärd och rättvisa.Ta fram Palmes moral, ansvar, samvete och Sveriges stolthet och världens..Ta fram Palmes vänner och palmes ord,tankar och Palmes fotdans, Sverige och (S)..

Det våldsamma USA..
Minnesstund vid den amerikanska militärbasen i Texas
USA är ett våldsamt land. Präglat av rädsla och fyllt av vapen. Om man vill vara lite elak kan man säga att det nästan är en tradition att gå ut och skjuta ihjäl en bunt människor när någonting går snett i livet.
Skottdramat i Orlando, Florida, är ytterligare ett exempel i raden. En 40-årig man sköt ihjäl en person och skadade fem andra på sin före detta arbetsplats. Mannen hade fått sparken över två år tidigare och mordet ses som en hämnd.
Den extrema individualismen, de djupa klassklyftorna och avsaknaden av tillräckliga sociala skyddsnät och traditioner av kollektiva protestformer pressar in fler människor i desperata situationer där en kombination med personliga problem skapar explosiva utbrott.
Den höga våldsnivån finns inte bara i landets inre liv utan också i dess förhållande till omvärlden. Den amerikanska livsstilen vilar på landets möjligheter att kontrollera hela världen och dess resurser. Därför har man också tagit på sig rollen som världspolis.
I Vietnam och Indokina ledde detta till 3-4 miljoner människor död under 60- och 70-talen. Liksom till 50 000 amerikanska soldaters död, för att inte tala om hur många som blev psykiskt knäckta för livet. Nu upprepas samma sak i Irak och Afghanistan.
Den 39-årige Nidal Malik Hasans vansinnesdåd på en militärbas i Texas, där tretton människor fick sätta livet till och många sårades, utspelades med både det våldsamma hemma-USA och det krigiska USA som fond. Han var uppvuxen i USA, han hade fått se krigets helvete genom de krigsskadade patienter han behandlade och han skulle själv skickas ut i kriget mot sin vilja.
Dessutom var han utsatt för trakasserier på grund av sin tro från andra soldater. Tillsammans med andra problem skapade allt detta en krutdurk som skulle komma att explodera förr eller senare. Förmodligen hade massakern kunnat undvikas om militären medverkat till att lösa Hasan från hans kontrakt och hittat en lösning på hans problem.
Nu gick istället USA:s behov av närvaro i Irak före. Det är ett problem inte bara i detta sammanhang utan för alla amerikaner och hela världen. Därför bör också USA snarast lämna både Irak och Afghanistan. Världen skulle bli en aning bättre på det viset.
Däremot vore det helt galet att skuldbelägga världens muslimer för massakern i Texas. Den här killen blev knäpp av den situation han befann sig och det ska inte andra muslimer behöva lida för. Men man förstår att många muslimer känner sig otrygga nu. Islamofobin riskerar alltid att flamma upp och förvärra saker och ting i sådana här lägen.

 

Olof Palme och det våldsamma USA..AIPAC..

Filed under: Uncategorized — haveyouright21 @ 10:08 f m

Vem styr i USA??..Vem är AIPAC??..Israellobby i USA..Har Israel någon makt över USAs politik??..AIPACs makt I USA…Har AIPAC makt över USAs politik och USAs kongress??..Läs vad Jimmy Carter säger om AIPACs makt i USA…AIPACs makt är Israellobby i USA över USAs folk och över USAs politik..Vad är J Street .org ..www.aljazeera.net http://www.motbilder.se http://www.nkuk.org http://www.imemc.org ….. .. .

Det våldsamma USA..
Minnesstund vid den amerikanska militärbasen i Texas
USA är ett våldsamt land. Präglat av rädsla och fyllt av vapen. Om man vill vara lite elak kan man säga att det nästan är en tradition att gå ut och skjuta ihjäl en bunt människor när någonting går snett i livet.
Skottdramat i Orlando, Florida, är ytterligare ett exempel i raden. En 40-årig man sköt ihjäl en person och skadade fem andra på sin före detta arbetsplats. Mannen hade fått sparken över två år tidigare och mordet ses som en hämnd.
Den extrema individualismen, de djupa klassklyftorna och avsaknaden av tillräckliga sociala skyddsnät och traditioner av kollektiva protestformer pressar in fler människor i desperata situationer där en kombination med personliga problem skapar explosiva utbrott.
Den höga våldsnivån finns inte bara i landets inre liv utan också i dess förhållande till omvärlden. Den amerikanska livsstilen vilar på landets möjligheter att kontrollera hela världen och dess resurser. Därför har man också tagit på sig rollen som världspolis.
I Vietnam och Indokina ledde detta till 3-4 miljoner människor död under 60- och 70-talen. Liksom till 50 000 amerikanska soldaters död, för att inte tala om hur många som blev psykiskt knäckta för livet. Nu upprepas samma sak i Irak och Afghanistan.
Den 39-årige Nidal Malik Hasans vansinnesdåd på en militärbas i Texas, där tretton människor fick sätta livet till och många sårades, utspelades med både det våldsamma hemma-USA och det krigiska USA som fond. Han var uppvuxen i USA, han hade fått se krigets helvete genom de krigsskadade patienter han behandlade och han skulle själv skickas ut i kriget mot sin vilja.
Dessutom var han utsatt för trakasserier på grund av sin tro från andra soldater. Tillsammans med andra problem skapade allt detta en krutdurk som skulle komma att explodera förr eller senare. Förmodligen hade massakern kunnat undvikas om militären medverkat till att lösa Hasan från hans kontrakt och hittat en lösning på hans problem.
Nu gick istället USA:s behov av närvaro i Irak före. Det är ett problem inte bara i detta sammanhang utan för alla amerikaner och hela världen. Därför bör också USA snarast lämna både Irak och Afghanistan. Världen skulle bli en aning bättre på det viset.
Däremot vore det helt galet att skuldbelägga världens muslimer för massakern i Texas. Den här killen blev knäpp av den situation han befann sig och det ska inte andra muslimer behöva lida för. Men man förstår att många muslimer känner sig otrygga nu. Islamofobin riskerar alltid att flamma upp och förvärra saker och ting i sådana här lägen.